1991’den beri aynı inanç ve kararlılıkla…

30 yıldır sektöre hizmet veren firmamızın temel hedefi her zaman en kaliteliyi üreterek ve en uygun şartlarda, en uygun maliyetlerle siz müşterilerimize sunmaktır. Bilgi, tecrübe ve gelişen teknoloji daha iyisini yapma konusunda ufkumuzu genişletmekte ve sizlerin farklı talepleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Kalite anlayışımızın sizlerden destek görmesi sayesinde hızla büyüyen şirketimiz bugün taşın işlendiği pek çok ülkeye ihracat yapar konuma gelmiştir.

Mermer, granit, beton, asfalt, andazit, bazalt ve her çeşit doğal taş kesimleri için üretmiş olduğumuz este, yatay, yatay yarma, ebatlama, hassas ebatlama, katrak, karot ve elmas tel kesicilerimiz işletmelerinizin hizmetine sunulduğu gibi, kesiminde problem yaşadığınız taşlarınız için de en uygun elmas segment formülasyonu üstünde çalışmayı bir görev kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Sizlerin güven ve destekleriyle 30 yılda iki kişinin çalıştığı ve 20 m2 lik bir imalattan, bugün 100’e yakın çalışan sayımız ile 13.000 m2 kapalı alanda üretim yapmakta, Avrupa’nın teknolojide ileri gelen büyük kuruluşlarından kalite ve segment performansı konusunda daha yüksek standartlarda üretim yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sonuca ulaşabilmemizin yegane sebebi, ticaret anlayışımızda maddi kazanca değil, siz değerli müşterilerimizin memnuniyetine öncelik göstermemizdendir.

Çok yakında aynı destek ve güvenle bugünkünden üç katı fazla insanın hizmet verdiği, birbirine paralel iş kollarıyla desteklenen, dünyanın pek çok ülkesine ürünlerini ihraç eden şirket profilimizlae sizlere hizmet etmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirlediğimizi bilmenizi istiyoruz. 

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız bütün ürünler garantimiz altındadır. 

Tarihçe

 • 1991 – Kuruluş
 • 2005 – Güçlü Elmaslı Kesiciler’in (Afyon Bölge Şubemiz) kurulması
 • 2010 – İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde 6000 m2 büyüklüğünde fabrikamıza geçiş
 • 2011 – ISO 9001, 14001 ve 18001 kalite sertifikasyonu ve standartlarının uygulanması
 • 2012 – Afyon şubemizin 3000 m2 kapalı alan yeni tesisimize taşınması
 • 2021 – İstanbul Tesisimizin İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde 10000 m2 büyüklüğünde tesisimize geçişi

Kalite Politikamız

20 yılı aşkın süredir sektöre hizmet veren firmamızın temel hedefi her zaman en kaliteliyi üreterek ve en uygun şartlarda, en uygun maliyetlerle siz müşterilerimize sunmaktır. Bilgi, tecrübe ve gelişen teknoloji daha iyisini yapma konusunda ufkumuzu genişletmekte ve sizlerin farklı talepleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Kalite anlayışımızın sizlerden destek görmesi sayesinde hızla büyüyen şirketimiz bugün taşın işlendiği pek çok ülkeye ihracat yapar konuma gelmiştir. 

Mermer, granit, beton, asfalt, andazit, bazalt ve her çeşit doğal taş kesimleri için üretmiş olduğumuz este, yatay, yatay yarma, ebatlama, hassas ebatlama, katrak, karot ve elmas tel kesicilerimiz işletmelerinizin hizmetine sunulduğu gibi, kesiminde problem yaşadığınız taşlarınız için de en uygun elmas segment formülasyonu üstünde çalışmayı bir görev kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
Sizlerin güven ve destekleriyle 20 yılda iki kişinin çalıştığı ve 20 m2’lik bir imalattan, bugün 6.000 m2 kapalı alanda üretim yapan 100 ün üzerinde personelin çalıştığı iki şirketin hizmet verdiği bir konuma geldik. 

Çok yakında aynı destek ve güvenle bugünkünden üç katı fazla insanın hizmet verdiği, birbirine paralel iş kollarıyla desteklenen, dünyanın pek çok ülkesine ürünlerini ihraç eden şirket profiliyle sizlere hizmet etmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirlediğimizi bilmenizi istiyoruz. 
Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız bütün mallar garantimiz altındadır. 

Ticaret anlayışımızın temeli maddi kazanca değil, müşteri memnuniyetine dayanmaktadır.

GÜÇLÜ SOKET olarak hedefimiz;

 • Firmaların faaliyetleri doğrultusunda değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, talep edilen ürünü müşteriye en yüksek kalitede, uygun fiyatla, arzu ettiği nitelikte ve zamanında sunmak.
 • Kaliteyi sürekli belli bir standartta ve kontrol altında tutmak, mevcut durumu korumakla yetinmeyip, her noktada sürekli iyileşmeyi hedef almak.
 • Değişen pazar şartlarına ayak uydurmak, gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak için sürekli yeni hedefler belirlemek, hedeflere yaklaştıkça çıtayı bir üste taşımak ve işletmenin rekabet gücünü arttırmak.
 • Yüksek standartta üretim yapan tedarik tedarikçileri seçmek, onlardan aldığı hizmet ve malların standartlarını sürekli kontrol etmek ve yüksek kaliteli bu hammadde ve hizmetleri rekabet şartlarına uygun fiyatlardan almak.
 • Ürünlerin müşteriye vasıflarına hiçbir zarar vermeden en kızlı şekilde sevkini sağlamak.
 • Hammadde ihtiyacını karşılayacak olan tedarikçileri belli kalite standartlarını bulunduran firmalardan seçmek.
 • Gelişen teknolojiyi ve ARGE çalışmalarını takip ederek, kaliteyi daha ileriye taşımak.
 • Müşteri memnuniyetinin ticaret anlayışımızın temelini oluşturduğunu unutmadan, en yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

GÜÇLÜ SOKET olarak hedefimiz;

Bir kurumu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle kaza, meslek hastalıkları, ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı  oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

 • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını , ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemek.
 • İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamı sağlamak.
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için eğitim çalışmaları yapmak.
 • Kazaların ve kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktalarının tespit edilip , bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uymak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği altyapımızın ve yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Çevre Politikamız

GÜÇLÜ SOKET olarak hedefimiz;

 • Sürdürülebilir bir gelecek için, her türlü faaliyetimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gerekli önlemleri almak.
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlara uymak.
 • Kirliliği kaynağından önlemeye çalışmak.
 • Uluslararası ve yerel  resmi kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile iş birliği sağlayarak, çevre koruma bilincini oluşturmak.
 • Bu doğrultuda kurulan Çevre Yönetim Sisteminin periyodik olarak ve değişen koşulları da gözden geçirerek, çevre performansımızı sürekli olarak arttırmak.